Henning Daverne

Meditation og reflektion giver bedre valg


At meditation har mange gavnlige effekter på det menneskelige sind er velkendt og har været det i årtusinder i Østen. At videnskaben i Vesten også har anerkendt meditationens virkninger er heller ingen hemmelighed. Hvorfor er der så ikke flere mennesker, der mediterer? Dette spørgsmål kunne meget vel være stillet af Henning Daverne, og hans svar ville givet være: Fordi alt for mange ikke er klar over, hvad de går glip af. Ingen tvivl om, at Henning Daverne har fat i det rigtige, når han energisk søger at udbrede meditationen til den brede befolkning.

Mange fordele ved meditation

Henning Daverne formidler meditation på en række forskellige måder. Dels er der hans bøger og lydfiler, dels er der foredrag og undervisning. Såvel til større grupper både i erhvervslivet og på skolerne, som til enkeltpersoner, fortæller Henning Daverne om meditationsteknikker og om fordelene ved at meditere. Og fordelene er mange og desuden veldokumenterede. Meditation giver ro i sindet og skaber mentalt overskud. Meditation giver selvtillid og gavner koncentrationsevnen. Meditation afhjælper desuden stress, angst, søvnbesvær og en række andre psykiske problemer.

Alle kan drage fordel af meditation

Alene af disse grunde bør man lære sig meditation og vænnne sig til at bruge teknikkerne i dagligdagen. I virksomhederne højnes effektiviteten og arbejdsklimaet bliver bedre. I skolerne forbedres både studiemiljøet og eksamensresultaterne. For de arbejdsledige giver meditation selvtillid og overskud, hvormed den ledige får bedre muligheder for at finde et job. Men også generelt for den enkelte vil meditation give os styrke og overblik til at overkue en given situation og foretage de rigtige valg. Der er al grund til at lytte til Henning Daverne og sé at komme i gang med at meditere.