Henning Daverne

Henning Daverne har indtalt to lydfiler med meditationsteknikker, ’Guidede meditationer 1’ og ’Guidede meditationer 2’. Lydfilerne kan downloades fra Henning Davernes hjemmeside og kan således aflyttes fra eksempelvis PC eller smartphone. De guidede meditationer kan dermed anvendes både hjemme og ude, også i situationer hvor vi blot har kort tid til rådighed til at meditere. Lydfilerne henvender sig til alle, der har lyst til at lære at meditere, og Henning Daverne forstår som vanligt at formidle med den rigtige balance mellem teori og praksis.

’Guidede meditationer 1’

Guidede meditationer 1’ fortæller grundlæggende om, hvad meditation egentlig er, og hvad der sker med os, når vi mediterer. Dertil gives en grundig indføring i det praktiske: Hvor, hvordan, hvornår, hvor ofte – kan eller bør vi meditere. Og efter disse indledninger gives fire konkrete meditationsteknikker, hver på tolv minutter. Lige til at gå til, praktisk anvendeligt i hverdagen.

’Guidede meditationer 2’

I ’Guidede meditationer 2’ gives ligeledes fire konkrete guidede meditationer. Men i denne lydfil udvides tillige de indledningsvise øvelser og overvejelser, sådan at vi får fortalt om den korrekte brug af åndedrættet, sammensætningen af et hensigtsmæssigt program, og flere andre vigtige emner, når den indre ro skal skabes. Sammenlagt tilbyder de to lydfiler med guidede meditationer fra Henning Daverne en god indføring i meditationens verden, hvor alle kan – og bør – være med.